Niets zo zwaar als (heimelijk moeten) constateren dat je vooruitgang eigenlijk betekenis mist.

Een verhaaltje over waar we heen gaan – elke bestuurder heeft het klaar liggen. Dat is immers zijn taak: sturen op grote lijnen; vooruit kijken en koers bepalen.

Is dat wel de goede kant? Daar kunnen we niet al te vaak bij stil staan. Terecht! Want de dingen gaan door.

Deze podcast staat stil bij de vraag ‘Wanneer wel?’. Wanneer is het wel een goed moment om stil te staan bij de richting van die grote lijnen? Wanneer en op welke manier is het wijs te reflecteren op ‘de richting van je wil’?

Deze aflevering van podcast Wat is Wijsheid geeft wat handvatten en hoopt vooral te inspireren tot tijdige reflectie op die vraag. Want niets zo zwaar als (heimelijk moeten) constateren dat je vooruitgang eigenlijk betekenis mist. Dat wil ik helpen voorkomen.