Veel bestuurders zijn overtuigd van het eigen wereldbeeld. Zij hebben immers ervaring en behoren het ook goed te zien. Alleen hoe ontwikkel je dat beeld? Wat is daarvoor nodig? En wanneer kom je er aan toe?

Naar aanleiding van een ervaring van een van deelnemers van de leergang Wijsheid én Impact maakte ik een nieuwe aflevering van de podcast Wat is wijsheid? Ik maak een vergelijking tussen de grot-allegorie van Plato en reflectieve praktijken van bestuurders. Wat kunnen we van Plato leren als het gaat om reflectie?

Bedoeld als inspiratie tot reflectie.