Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Wees groots, ga voor wijsheid én impact.

Filantropie, de kunst van het geven

Na heel lang hard werken, en vele offers te hebben gebracht, bekleed je dan nu een positie met aanzien en verantwoordelijkheid. Je hebt veel gegeven om daar te komen. Maar nu wordt je gevraagd iets TERUG te geven… Sommigen menen zelfs dat je daartoe een morele plicht hebt, zoals in het FD Persoonlijk te lezen was, 1 dec jl.

Enige maatschappelijke impact is minimaal. Maar nog liever ziet men: sociaal ondernemen, teruggeven, geven, filantropie.

Maar dat brengt velerlei dilemma’s met zich mee. En roept mooie vragen op. Niet alleen die van plicht of moreel besef. Aan wie of wat geef jij iets? En is alleen geld een gepaste gift?

Wat is wijsheid? als het om ‘geven’ gaat?

Deze aflevering (11:19) van de podcast ‘Wat is wijsheid?’ biedt een rijk perspectief op de kunst van het geven. Die kunst werkt evengoed tegen leegte, als tegen ‘blind goed doen’.