Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven – Immanuel Kant

Welke vragen zou Socrates stellen als je hem vertrouwd zou maken met jouw opvattingen en prioriteiten van nu?

Is het niet wijs om tijd te nemen voor wijsheidsontwikkeling? Voor denktijd? Voor betekenisgeving aan je ervaringen? Om te kijken naar díe agenda? En zou je die reflectietijd niet veel effectiever en inspirerender willen maken?

In de aflevering biedt ik aan de hand van Blaise Pascal, Leonardo da Vinci en Immanuel Kant een ander perspectief op de alom bekende ervaring van ‘geen tijd.