We weten een heleboel, ook wat we kunnen verwachten in een gemiddeld leven met een behoorlijke carriere. En toch: als het gebeurt, zijn we er niet op bedacht. Je weet het wel, maar je weet het niet echt.

In deze aflevering een Socratisch analyse van dat fenomeen. Het verschil tussen theories espoused en theories in use, het gat tussen de ‘walk’ en de ‘talk’, is voor Socrates een belangrijke ‘entry’ voor reflectie. Dáár zit de winst; daarover is het de moeite waard om over na de te denken.

In deze aflevering van de podcast Wat is Wijsheid poog ik je dit Socratische principe uit te leggen, zó dat je het zelf kunt hanteren in je reflectie.