Leergang Wijsheid en Impact

Dit unieke leiderschapsprogramma start slechts éénmaal per jaar met een exclusieve groep; deels op uitnodiging, deels met open inschrijving. Minke Tromp leidt dit programma en doceert samen met de magistri van BvTF.

Wijsheid én Impact

Het valt niet mee he? Verantwoordelijkheid dragen én het steeds echt goed te willen zien.

Natuurlijk is organisatiepolitiek belangrijk. Juist omdat het echt is. Maar voor je het weet is het toch leidend geworden. Terwijl het jou daar, uiteindelijk, niet om gaat. Toch?

Het komt met de positie. Die heb je niet voor niets. Maar betekenisloos succes kent onvoorziene gevolgen. Bijvoorbeeld het verlammende effect van veel dingen ‘doorzien’, de moedeloosheid, de éénzaamheid van strategisch talent of de groeiende afstandelijkheid. De meesten kunnen zich niet verplaatsen in jou, en hoe het is jouw verantwoordelijkheden te dragen zoals jij ze hebt en verstaat. Maar wie wijst je op je blindspots? En wie raakt je nog (diep)?

Hoe zou het zijn om:

Werkelijk een diepe vervulling te ervaren?
Recht te doen aan die heimelijke leegte en je vertwijfeling over je toegevoegde waarde in de breedste zin?

Hoe belangrijk is het voor je?
Later – straks – uiteindelijk – terugblikken met een helder beeld van je werkelijke impact?
En dan heel goed voelen, weten: ‘het klopt’.

Dat gaat allemaal over scholing van de geest!

In de leergang Wijsheid én Impact ontwikkel je met ambitie-genoten grootmoedig leiderschap:

  • opdat inzicht en daadkracht elkaar gaan versterken;
  • identiteit en bestuurlijke kwaliteiten tot een synthese komen;
  • de balans ontstaat tussen presteren en reflecteren;
  • en je kunt werken met diepgang én effectiviteit.
DIRECT AANMELDEN
DOWNLOAD BROCHURE

Niets zo pijnlijk als zinloos streven; behalve dat te laat ontdekken.

Op tijd het juiste perspectief

Podcast Wat is Wijsheid?

BvTF Perspectief & Inspiratie Brief

Minder ruimte voor grote vragen dan je zou willen? In je agenda? In de vergaderingen of gesprekken? In je hoofd? In je hart misschien. Je merkt wel dat ze er zijn, dat ze ertoe doen. Maar hoe en ook wanneer kun je ze op een goede manier beet pakken? (Helpt nóg een boek lezen echt?) Op een kleine, lichte, snelle manier biedt de BvTF Perspectief & Inspiratie Brief wekelijks een drupje wijsheidsontwikkeling. Met een vraag of korte gedachte opent Minke toch even het register van anders denken.

Op tijd wijs genoeg – dat is het idee. Laat je gegevens achter, en ons je – voorbij eventuele moedeloosheid – rust en zekerheid brengen in de vragen ‘Zie ik het echt goed?’ en ‘Doen we nog de goede dingen?’.