Waarom toen wel? En nu niet? Als je weggaat uit Rusland? Wat doe je dan nog in China? Vervelende vragen over ethische kwesties beroepen zich vaak op consistentie. Maar is dat wel terecht?

Hoe consistent moet integriteitsbeleid zijn? In deze podcast introduceer ik een manier van denken over consistentie die dergelijke vragen wat vruchtbaarder maakt. Ik denk dat we consistentie vaak verkeerd gebruiken, en dus dat er een ander, beter perspectief mogelijk is. Zodat het gesprek ook wat minder vervelend, en misschien wel inspirerend kan zijn.