Macht is mooi. En niet vies. Denk ik.

Maar meestal zijn we argwanend tegenover machtige mensen. En formele macht vergt een tegenkracht, checks en balances.

Maar waarom eigenlijk? Wat zit er achter het wantrouwen jegens macht? Waarom hebben we liever invloed dan macht? Willen we wel sterk zijn, maar durfen we niet te zeggen dat we meer macht willen?

In deze aflevering van de podcast Wat is Wijsheid deel ik mijn recente inzichten over macht (en onmacht) met je. Concreter: Ik geef je 3 vragen die bedoeld zijn om je meer ruimte te geven in je denken over macht. Vooral omdat ik denk dat we tot meer in staat zijn, dan we gewoonlijk doen. op.