‘Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling ‘Ja, heel heftig’
‘En het meest heftig vind ik nog, dat je er zo lastig over in gesprek kunt.’ Allemaal kennen we deze zinnen. We hebben ze gehoord, uitgesproken of gedacht.

Ik heb getwijfeld om me hierover uit te spreken. Maar ik doe het nu wel. Want ik wil geloven dat men liever zwijgt omdat men niet weet hoe. Ik wil denken dat de stilte voortkomt uit onwennigheid en ongemak, en niet uit onwil. Deze tijd vraagt om nieuwe vormen van verbinding, het verlangen ertoe is niet verdwenen.

Daarom heb ik toch de moed gevat – en waar ik gewoonlijk niet zo’n moeite voel om het woord te nemen, of om bewust te zwijgen, past de uitdrukking ‘moed vatten’ dit keer opvallend goed – ik heb de moed gevat een standpunt over het voetlicht te brengen. Met een uitnodiging daarbij.

De uitnodiging is: Neem eens een QR-pause
Het standpunt vergt enige toelichting.