podcast Wat is wijsheid? perspectief voor leiders

Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Wees groots, ga voor wijsheid én impact.

Klein, maar groots én uniek

We vinden het belangrijk niet te groeien om het groeien.

Het Bureau voor Toegepaste Filosofie \ BvTF is een uniek en modern ingerichte organisatie dat wereldwijde, betekenisvolle impact ambieert. Groots, maar zonder organisatie-drang in klassieke zin.

Het BvTF-team

Er werken 13 professionals aan de ambitie om machtige en succesvolle mensen tot wijsheid te stimuleren. Filosoof Minke Tromp is initiatiefnemer, maar doet het zeker niet alleen. Project- en programma-managers, ontwerpers en technici werken aan de niet bescheiden missie om wijsheid en impact, wereldwijd, dichter bij elkaar te brengen.

Opdrachtgevers

Comenius Leergangen, ABN AMRO, ING Business School, Focus Conferences, TSM business school, Nyenrode Business University, AOG School of Management, NVO2, ISVW, NVTZ, SSR, SRM, Vrije Universiteit, Universiteit Twente, VU Law Academy, Ministerie van Veiligheid en Justitie, UWV, FCB, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool, ROC Twente, ROC van Amsterdam, ROC A12, Erasmus MC, Flevoziekenhuis, Spaarnegasthuis, Zorggroep Almere, Parlan, IBA Amsterdam, VNG, gemeente Utrecht, gemeenten Nijmegen, gemeente Amsterdam, gemeente Twenterand, Rechtbank Utrecht, Beeradvocaten, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, PGGM, SNS Reaal, Rabobank Nederland, Rabobank Noord en West Twente, The executive Network, Urenco, Oracle en Nedmag.

Roer om in 2015 

Sinds 2015 werkt het BvTF-team met een eigen strategie en aanbod.

We willen zoveel mogelijk inzichten en waarde openlijk delen. (Bijvoorbeeld de online masterclass ‘Overmeester je blindspots en de podcast ‘Wat is wijsheid? perspectief voor leiders’) Waardoor we daarnaast, met uitzonderlijke leiders, kunnen werken aan de diepgang en gewoonten die nodig zijn voor grootmoedig leiderschap.

Want wij geloven dat de wereld mooier en beter is, als we impact en wijsheid weer verbinden.

 

Leiderschap en wijsheid

Zij zien hoe leiderschapsontwikkeling meestal te instrumenteel is. En de ontwikkeling van wijsheid over het algemeen te weinig is verbonden met de wereld van macht en impact. Dit is een leiderschapsvraagstuk dat veel verder gaat dan de verantwoordelijkheid voor een grote onderneming of afdeling. Deze tijd vraagt om wijsheid en leiderschap, wijsheid én impact, verbonden.

 

Magistri

Het Bureau voor Toegepaste filosofie \ BvTF werkt niet met 1 academische partner, maar met een eigen Magistri, een groep professoren en wetenschappers die zich persoonlijk inhoudelijk willen verbinden met het ideaal van wijsheid én impact. Deze magistri hebben zich verbonden aan BvTF:

prof.dr. Marije Martijn
prof.dr. Paul van Tongeren
ir. Thomas Rau
prof.dr. Kris Pint
dr. Henk van der Waal
prof.dr. Boudewijn de Bruin
prof.dr. Rahel Jaeggi
drs. Marjan Slob
prof.dr. Robin Cameron
prof.dr. Allison Hills