Leer nog betere vragen stellen, gratis, in 12 min

Diepgang voor leiders die beide ambiëren: wijsheid én impact.

BvTF versterkt waarachtige leiders

Zou de wereld er niet anders uitzien? Als je beslissingen neemt vanuit volle inspiratie? Zoals je die soms voelt bij een goed boek? Of een sterk verhaal?

Diepgang en betekenis lijken zo ver weg. Zeker in de wereld van prestatie en bestuur.


Wat betekenen jouw inzichten?
Hoe verbindt je ze met concrete keuzes? Hoe kom je dáárin tot verdieping?


Laat jij je leiden door de juiste dingen?
Wat is middel? Wat is doel? En wat mag resultaat kosten?

Het team van BvTF

Er werken 13 professionals aan de ambitie van BvTF om machtige en succesvolle mensen tot wijsheid te stimuleren. Filosoof Minke Tromp is initiatiefnemer, maar doet het niet alleen. Project- en programma-managers, ontwerpers en technici werken aan de niet bescheiden missie om wijsheid en impact, wereldwijd, dichter bij elkaar te brengen.

Leiderschap en wijsheid

Zij zien hoe leiderschapsontwikkeling meestal te instrumenteel is. En de ontwikkeling van wijsheid over het algemeen te weinig is verbonden met de wereld van macht en impact. Dit is een leiderschapsvraagstuk dat veel verder gaat dan de verantwoordelijkheid voor een grote onderneming of afdeling. Deze tijd vraagt om wijsheid en leiderschap, wijsheid én impact, verbonden.