podcast Wat is wijsheid? perspectief voor leiders

Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Word wijs, ga voor wijsheid én impact.

BvTF, voor wijsheid én impact

Zou de wereld er niet anders uitzien? Als je beslissingen neemt vanuit volle inspiratie? Zoals je die soms voelt bij een goed boek? Of een sterk verhaal?

Diepgang en betekenis lijken zo ver weg. Zeker in de wereld van prestatie en bestuur.


Wat betekenen jouw inzichten?
Hoe verbindt je ze met concrete keuzes? Hoe kom je dáárin tot verdieping?


Laat jij je leiden door de juiste dingen?
Wat is middel? Wat is doel? En wat mag resultaat kosten?

Opdrachtgevers

Comenius Leergangen, ABN AMRO, ING Business School, Focus Conferences, TSM business school, Nyenrode Business University, AOG School of Management, NVO2, ISVW, NVTZ, SSR, SRM, Vrije Universiteit, Universiteit Twente, VU Law Academy, Ministerie van Veiligheid en Justitie, UWV, FCB, Hogeschool van Amsterdam, Fontys Hogeschool, ROC Twente, ROC van Amsterdam, ROC A12, Erasmus MC, Flevoziekenhuis, Spaarnegasthuis, Zorggroep Almere, Parlan, IBA Amsterdam, VNG, gemeente Utrecht, gemeenten Nijmegen, gemeente Amsterdam, gemeente Twenterand, Rechtbank Utrecht, Beeradvocaten, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, PGGM, SNS Reaal, Rabobank Nederland, Rabobank Noord en West Twente, The executive Network, Urenco, Oracle en Nedmag.

Het BvTF-team

Er werken 13 professionals aan de ambitie van BvTF om machtige en succesvolle mensen tot wijsheid te stimuleren. Filosoof Minke Tromp is initiatiefnemer, maar doet het niet alleen. Project- en programma-managers, ontwerpers en technici werken aan de niet bescheiden missie om wijsheid en impact, wereldwijd, dichter bij elkaar te brengen.

Leiderschap en wijsheid

Zij zien hoe leiderschapsontwikkeling meestal te instrumenteel is. En de ontwikkeling van wijsheid over het algemeen te weinig is verbonden met de wereld van macht en impact. Dit is een leiderschapsvraagstuk dat veel verder gaat dan de verantwoordelijkheid voor een grote onderneming of afdeling. Deze tijd vraagt om wijsheid en leiderschap, wijsheid én impact, verbonden.