Wijsheid in Leiderschap

Je weet niet wat je niet weet

Mogelijk vergis je je. Dat wil je niet. Ondanks je succes en aanzien. Ondanks je uitzonderlijke vaardigheden en adequate inzet. De kans bestaat dat jouw beeld van de werkelijkheid niet helemaal klopt.

Doordat je terecht ooit leerde vertrouwen op je visie, ontgaan je nu dingen. Men praat over je, ziet wat jij niet ziet – jij bent passé. Dat wil je niet! Dat is het wel laatste: straks moeten vaststellen dat je nu wezenlijke dingen over het hoofd ziet. Of verkeerd inschat!

26,86

Ga in gesprek met Socrates en vind de rustige zekerheid van wijsheid in leiderschap

Besteed deze zomer wat aandacht aan vragen in dit boek, en je maakt op tijd de juiste keuzes:

 

  • geef op wat je los kunt laten
  • verander wat toe is aan vernieuwing
  • herken adequate informatiebronnen
  • maak mooie loopbaan-keuzes
  • zie strategische kansen
  • kies de juiste gesprekspartners
  • kortom: laat je leiden door de juiste dingen

De komende jaren zal wijsheid in leiderschap het verschil maken

Zo stel je jezelf de juiste vragen

 

Geen der wijzen ter wereld claimde ooit dat wijsheidsontwikkeling makkelijk en snel is. Het is een kwestie van doen. Aanmodderen! En dan de juiste vragen stellen. Met precies díe vragen, dáármee helpt deze gids. Op tijd het juiste perspectief – ja graag!

Geïnteresseerd?

Schaf nu het boek aan, en ontwikkel Wijsheid in Leiderschap.

26,86

Het geheim van die éne vraag

Je kent het moment: in een gesprek kan 1 vraag alles doen kantelen. Kwartjes vallen, de sfeer verbetert, standpunten verschuiven, men is opgelucht en de juiste beslissingen worden makkelijker genomen. Goed zijn die momenten. Maar hoe kan dat nou? Wat is het geheim van die ene vraag? Het antwoord is even belangrijk als simpel: het is de juiste vraag op het juiste moment. Díe vraag is effectief. Andere niet. Van alle invalshoeken, van alle coachingsmethodes, van alle gesprekstechnieken en mogelijke benaderingen is op dat moment – die éne selecte vraag – de énige juiste. Daarom werkt het. En hoe vind je die?

Hoe vragen mij wijs maken

Ik ben filosoof. Dus ik weet eigenlijk vrij weinig van de wereld of van hoe de dingen werken. Behalve van denken en vragen stellen heb ik van weinig dingen echt verstand. Maar omdat de wereld en leven – gelukkig – vol zit met betekenis-kwesties en onduidelijke ontwikkelingen die om wijsheid vragen, kan ik bijna overal een zinvolle bijdrage leveren. Want mijn vaardigheid in de kunst van het vragen stellen, maakt dat ik betrokkenen goed kan helpen met het vinden en stellen van de juiste vragen. Stel jezelf de juiste vragen – makkelijker gezegd dan gedaan. En dat is nu precies waar ik heel goed in ben. Ik vind dat echt een heel inspirerend proces: om open en ‘vol van niet-weten’ in een gesprek te stappen, en al vragenderwijs een wezenlijke bijdrage te leveren.

Geïnteresseerd?

Schaf nu het boek aan, en ontwikkel Wijsheid in Leiderschap.

26,86

LET OP: Dit boek bevat vragen, geen antwoorden. De vragen richten het denken en geven ruimte voor toepassing op de eigen situatie. Leiders met voorkeur voor vooraf bepaalde antwoorden en standpunten die pretenderen relevantie te bevatten voor iedere context, – zij kunnen dit beter niet aanschaffen.

Voor jou voldoende prominent?
Dit boek is enkel voor hen als ‘reflectie’ past binnen je eigen verantwoordelijkheidsopvatting. Mijns inziens is dat helaas een select gezelschap van leiders. Mijn insziens wiens vragen in de praktijk niet altijd zonder meer verwelkomd worden. Toch zijn deze de moeite waard. Neem dit boek daarom met je mee, in de wetenschap een uitzonderlijk betekenisvolle gids aan te schaffen.

Dit lost mijn problemen toch niet op!?

Tja, mogelijk is dat waar. Mijn eerste vraag zou zijn: Hoe kun je problemen oplossen als je beeld van de werkelijkheid niet klopt? Wat heb je aan praktische tips als ze niet werken in jouw situatie?

Vooruitgang is verraderlijk – Het voelt goed, jullie zetten stappen, er is beweging. Maar hoe weet je of het in de goede richting is? En hoe kun je dat nagaan? Zónder onnodig tijd te verliezen?

Deze gids helpt juist om op tijd het juiste perspectief te (her)vinden, opdat échte, duurzame oplossingen zich kunnen aandienen. Wijsheid in Leiderschap helpt bij het dragen en nemen van die verantwoordelijkheid: het bepalen van de juiste richting.

26,86

Wat vertel jij volgende generaties over keuzes van nu?