Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Wees groots, ga voor wijsheid én impact.

Reflectieve cultuur & het echte gesprek – Hoe pak je dat aan?

Reflectie en het goede of het echte gesprek zijn dezer dagen opgenomen in menig strategieplan. Veel bedrijven en organisaties zien en erkennen de waarde van een goed ontwikkeld reflectief vermogen en dialoogvaardigheden. Maar hoe pak je dat aan?

Het lijkt me lastig. Want als L&D-er zie je bij voorkeur de omslag ín de cultuur. En wil je niet steeds een externe invliegen. Want zelfs als je iemand hebt wie je dat toevertrouwd, het blijft kwetsbaar. Het afbreukrisico is groot. En afhankelijkheid wil je nou juist niet.

Maar leren is een beloning geworden. Het is een eer en blijk van waardering als iemand een mooi programma of leergang mag volgen. Dus je stuurt ze niet op communicatiecursus. Personen met aanzien gaan niet zomaar naar de juiste opleidingen.

Bovendien: ervaren de betrokkenen zelf de leerbehoefte? Hoe urgent is dat probleem voor hen? En, in hoeverre worden zij beloond? Als men kiest voor scholing en ontwikkeling op het gebied van reflectie en het goede gesprek. Wie waardeert dat?

 

Reflectieve cultuur en het echte gesprek – Hoe pak je dat aan?

Gedeelde verantwoordelijkheid

Leren als beloning staat op gespannen voet met practice, groepsvorming en cultuurontwikkeling. Of we het nu leuk vinden of niet. Of we nu werkelijk een goede werkgever willen zijn of niet. Effectieve reflectie is namelijk wel zin- en waardevol, maar vraagt ook nogal wat persoonlijk leiderschap en commitment aan de ontwikkeling van een groter geheel of maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dan is er nog een probleem.

Cultuurontwikkeling, het vormen van een gespreksklimaat en de verbinding tussen wijsheid en leiderschap vraagt iets speciaals. Ongeacht leervoorkeuren, het werkt niet op basis van kennisoverdracht.

Drie essentiële vragen voor de L&D-er die zich hierin geroepen voelt:

  • Hoe kan ik draagvlak creëren voor belangrijke, maar niet urgente leervragen?
  • Welke leeractiviteiten kan ik echt beter invullen voor hen, dan deze personen zelf?
  • In hoeverre vinden wij ‘vermaak’ een acceptabele opstap tot leren?

Vind je het fijn als Minke eens met je mee-denkt?