Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Wees groots, ga voor wijsheid én impact.

Tinbergenlezing herinnert aan ‘tragic skill’

Wat leert een wijze leider van de Tinbergenlezing 2018?

Prof. Edward Glaeser (Harvard) verklaart de populariteit van grote steden met sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal ligt in de waarde van face-to-face contact, doordat moeilijke ideeën het makkelijkst verloren gaan in communicatie. De financiële dienstverlening in New York is een voorbeeld van een kennisintensief vakgebied dat tot bloei kwam met deze intimiteit.

En dan komt het: Intellectuele intimiteit is voor veel leiders een groot gemisWaar kun jij je echte vragen kwijt?

In een bepaalde fase van je carrière kun je je niet meer veroorloven om je echte vragen te stellen. In de loop der tijd ontwikkel je die vaardigheid. Maar daarin huist een tragiek.

Die fout wil je niet maken.
Meestal kijken we er overheen.
En we onderschatten de gevolgen.

Te laat
Die voeding te missen, is juist als je sterk bent, een probleem wat je lang genoeg kunt verdragen, om er vervolgens te laat achter te komen dat het een probleem is.

Een volwaardige sparringspartner zonder gedoe?