Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Word wijs, ga voor wijsheid én impact.

Waarom denk ik dat ik weet wat jij bedoelt?

Het is een klassieke communicatie-vraag van mevr. An Kramer (Nomadisch Veranderen). Maar daardoor niet minder belangrijk om op te reflecteren. Want voor ik het weet geloof ik in mijn interpretatie. En dat is functioneel en nuttig.

We moeten geloven dat we dat weten – wat de ander bedoelt. We kunnen niet voortdurend alles checken. De modder telt, immers. Het is de succesparadox: we willen iets bereiken en vernauwen daarvoor (terecht) ons denken. En toch is het goed om desondanks, tegen de neiging ‘gaan en doorgaan’ in, te reflecteren. Want ondanks de ‘leap of faith’ is dat functioneel.

In onze ‘Mastercourse Maieutiek I – De kunst van het vragen stellen’ behandelen we het verschil tussen de interne en de externe kwaliteit van een vraag. En deze vraag van An Kramer refereert aan de externe kwaliteit, aan het effect van een vraag. Hoe dat parallel te trekken? Een interpretatie kan erg verschillen van mijn intentie. Een boodschap kan nogal anders over komen dan hij bedoeld is.

Een pijnlijk voorbeeld, lees je hieronder.

Check je functionele filters

Ik vertel je graag een pijnlijk verhaal van één van de deelnemers aan onze leergang Wijsheid en Impact. In die leergang leer je veel over je eigen manier van denken, en werken we maximaal aan wijsheidsontwikkeling. Maar de ontwikkeling van zelfkennis die hiervoor nodig is, kan heel pijnlijk zijn.

Eén van de deelnemers was aan het begin steeds redelijk ‘stevig’ in haar communicatie met betrekking tot haar manier van denken. Het klopte niet, was niet relevant, niet adequaat, niet voor haar en soms een beetje beneden haar stand. Dóórdat zij zo vaardig is in stevigheid, was de neiging in de ruimte dan steeds om het maar te laten. Het is een belangrijke vaardigheid om zonder al te veel weerstand dingen van tafel te kunnen vegen. Toch?

Maar in dit geval werkte het catestrofaal. Want er kwam geen nieuwe informatie meer binnen! Afwijkende perspectieven werden bijna automatisch en skill-full verwijderd uit de betekeniswolk.

Uiteindelijk kon ze er goed om lachen, hoor. En zelfs genieten van het feit dat ze nu echt weer verder is gekomen. Maar die – professioneel – functionele filters werkten hier averechts doordat ze té sterk waren.

En daarom is deze vraag van An Kramer zo belangrijk. Want mogelijk zijn ook jouw functionele filters een sta in de weg bij wijsheidsontwikkeling.