Bestuurlijk sterk en intellectueel afgevlakt? Wees groots, ga voor wijsheid én impact.

Wie dienen we hiermee echt?

Laten we eerlijk zijn, dit is een vreselijk moeilijke vraag. Hij is geformuleerd door Yvette Minderhoud (Nationale Nederlanden) – gefeliciteerd, het originele werk van Anook Cléonne komt naar je toe.

Maar waarom is dit zo’n vreselijk moeilijke vraag? Ik kan best een goed verhaal houden over waarom ik het werk doe wat ik doe. En hoe idealistisch dat is. En dat verhaal meen ik ook, en ik geloof er echt in.

Maar dat betekent niet dat ik met alles wat ik doe werkelijk dat ideaal dien. Herken je dat? Grote verhalen over ‘het waarom’, maar in de praktijk zie je toch iets anders. Als je even met die ogen kijkt, herken je veel pijnlijke voorbeelden.

Dienen we de maatschappij? Ons ‘waarom’? De medewerkers? Ons ego? Het is niet alleen lastig om daarover eerlijk te zijn naar jezelf, het is ook lastig om het te bepalen, om écht een antwoord te vinden.

Enige mate van ego is zeer nuttig en functioneel. Als ik niet overtuigd was van mijn meerwaarde als organisatiefilosoof, zou ik überhaupt niet alle ontdekkingstochten hebben ondernomen die me brachten waar ik nu sta. Maar daarmee vervul ik ook een persoonlijk verlangen. Natuurlijk.

Dus hoe weet je nu echt goed wie of wat je dient en of dat ‘klopt’? Is de verhouding ‘ego-werk’ en ‘idealisme’ krachtig? Of juist funest? Of ongeloofwaardig? Dat is nog niet zo makkelijk te bepalen. Vooral ook omdat het een voortdurende reflectie en de ontwikkeling van praktische wijsheid vraagt. Zoek je daarin inspiratie? Dan raadt ik je onze ‘Mastercourse Maieutiek III – Het grotere plaatje’ aan. Die gaat over verantwoordelijkheid en reflectie.

Het zalige woordje 'echt'

Ik houd van het woordje ‘echt’. Want dat geeft impact. De modder telt, stel ik vaak. Ik hou van denken, maar niet vrijblijvend, ‘ins Blaue hinein’. Hoogwaardige reflecties met impact-waarde, daar gaat het mij om. En daarin ligt voor mij de grote waarde van deze vraag.

Hij vraagt naar de ‘walk’ en niet naar de ‘talk’. In de werkelijk van alle dag, wie dienen we hier dan mee? Met dit besluit of deze aanpak?

Door de toevoeging ‘echt’ laat je de mogelijkheid toe dat het in het echt net iets anders is of gaat dan je voor ogen had. En dat is natuurlijk heel realistisch. De weerbarstigheid van de werkelijkheid is niet iets om weg te organiseren of communiceren. Het is juist zó realistisch dat het aanleiding is tot reflectie.